Oferta dla szkół

DSC_0160-600px

Już od 10 lat zdobywamy doświadczenie w organizacji szkoleń i wycieczek dla dzieci i młodzieży. Każdą z naszych wycieczek i każde nasze szkolenie dopasowujemy indywidualnie do wieku i specyfiki danej grupy, inaczej będzie wyglądał survival czy wspinaczka dla klas szkoły podstawowej a inaczej dla licealistów. Uczestnikom organizowanych przez nas szkoleń zapewniamy niezapomniane wrażenia i pełne bezpieczeństwo. Działamy wyłącznie na atestowanym sprzęcie a nasi instruktorzy zawsze mają niezbędne kwalifikacje do przeprowadzenia zajęć. Ceny szkoleń dotyczą wyłącznie samego szkolenia (nie zawierają ceny autobusu), w przypadku wycieczek kilkudniowych możliwe są kombinacje poszczególnych szkoleń. Zajęcia wspinaczkowe i jaskiniowe przeprowadzamy na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej (Mirów, Kostkowice), Śląska (Pyskowice, Ruda Śląska), natomiast z przeprowadzeniem reszty zajęć jesteśmy w stanie się dopasować do wymagań grupy.


 

GRA TERENOWA

Cena: 30zł/osobę

 

Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

• posługiwanie się mapą i kompasem
• wyznaczanie i odczytywanie azymutów
• rozpoznawanie miejsc charakterystycznych w terenie i na mapie
Forma zajęć:

Zajęcia rozpoczynają się krótkim wstępem teoretycznego, zapoznaniem z terenem oraz nauki praktycznego korzystania z kompasu i mapy. Następnie rozpoczynamy praktyczne wykorzystanie wiedzy podczas marszu na orientacje po przygotowanej trasie, w trakcie którego uczestniczy odnajdują ukryte miejsca i wykonują specjalne zadania.
Scenariusz dopasowany jest pod kątem złożoności i zaawansowania do wieku i możliwości uczestników. Sukces w końcu najlepiej smakuje po wysiłku.

WARSZTATY JASKINIOWE

Cena: 45zł/osobę

 

Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

• Czytanie schematów jaskiń
• Wiązanie węzłów jaskiniowych
• Wychodzenie i zjazd po linie
• Zapoznanie z sprzętem jaskiniowym
Forma zajęć:

Uczestnicy w grupach tematycznych uczą się poszczególnych umiejętności. Całość szkoleń linowych odbywa się na niewielkich wysokościach – punk ciężkości zajęć położony jest na bezpiecznym i prawidłowym wykonaniu poszczególnych czynności. Po zapoznaniu się z teorią i praktyką linową grupa pokonuje jaskinie o rozwinięciu poziomym o trudności dopasowanej do wieku i możliwości grupy (jaskinia nie wymagająca technik linowych).

WARSZTATY LINOWE

Cena: 50zł/osobę

 

Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

• wiązanie węzłów używanych w dostępie linowym i alpinizmie
• zapoznanie z sprzętem wysokościowym
• budowa i pokonywanie mostu linowego/układów wielobloczkowych
• zjazd na linie/ skok w technice rope jump/ wahadło/ zjazd na tyrolce

 

Forma zajęć:

Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach w zależności od poziomu zaawansowania uczestników.
Początkujący uczą się węzłów, wspinają, zjeżdżają na linie, budują układy mechaniczne oparte
na sprzęcie alpinistycznym.
Średnio zaawansowani budują mosty linowe, zapoznają się ze sprzętem wysokościowym, zjeżdżają tyrolką lub skaczą na wahadle. Zaawansowani budują tyrolkę, skaczą w technice rope jump, podchodzą na linie.


 

SZTUKA PRZETRWANIA

Cena: 35zł/osobę

 

Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

• przygotowanie ogniska,
• posługiwanie się krzesiwem
• wiązanie podstawowych węzłów
• posługiwanie się liną.
• rozbijanie obozowiska
• podstawy pierwszej pomocy w lesie i na szlaku
Forma zajęć:

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów w małych grupach tematycznych. Kolejno uczą się posługiwania krzesiwem, zbierania chrustu, przygotowywania rozpałki, najpotrzebniejszych węzłów.
Zajęcia z pierwszej pomocy przeprowadzane są poprzez inscenizowane scenki sytuacyjne.
Daje to szansę każdemu uczestnikowi na praktyczne wykonanie działań. Omawiana jest zawartość apteczki i to co powinniśmy ze sobą zawsze posiadać.
Podczas rozbijania obozowiska uczestnicy zależnie od wieku i zaawansowania rozbijają namioty/budują szałasy/rozwieszają trapy/budują łóżka polowe.

 

WARSZTATY WSPINACZKOWE

Cena: 40zł/osobę

 

Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

• Czytanie przewodników i schematów dróg
• Wiązanie podstawowych węzłów
• Zapoznanie z sprzętem wspinaczkowym
• Wspinaczka i asekuracja wspinającego

Forma zajęć:

Uczestnicy w małych grupach uczą się poszczególnych zagadnień. Przedstawiane są techniki i sprzęt wspinaczkowy. Uczestnicy zaznajamiają się z podstawami asekuracji i próbują swoich sił we wspinaczce. Wszystko dzieje się pod czujnym okiem instruktorów.

 

SZKOLENIE MILITARNE

Cena: 80zł/osobę

 

Praktyczne umiejętności uczone podczas zajęć:

• Nauka celowania z broni krótkiej
• Podstawy pierwszej pomocy
• Musztra
• Koordynacja zespołowa podczas obrony i natarcia

Forma zajęć:

Uczestnicy na poszczególnych punktach szkolą się w zakresie celowania z broni krótkiej (przy użyciu pistoletów pneumatycznych), uczą się jak nie zerwać strzału i czym jest linia celowania. Przedstawiane są podstawy pierwszej pomocy wraz z praktycznymi działaniami podczas inscenizowanych scenek sytuacyjnych.
Uczestniczy uczą się także pracy zespołowej, jak się w zespole bronić, nacierać i wzajemnie osłaniać podczas gry paintballowej.